Štíty stříbrného lva

Poslední červencový víkend ožil velhartický hrad středověkem - tedy dobou, kdy byl postupně budován. V předhradí vyrostlo stanové ležení a také na nádvoří hradu bylo možné navštívit stany s různými řemesly – například textilními – předení, tkaní apod., výrobou luků, košíků a také středověkou kuchyní. Z některého stanu zněla dobová hudba, jinde jste mohli shlédnout ukázky středověkých her. Mohli jste si zastřílet z luku a podívat se na výcvik koní nebo představení vojáků v bojových formacích. Při prohlídce hradem vojenská posádka popisovala a ukazovala zbroj a hradní pán vyprávěl o tom, co se tehdy nosilo – jaké šaty, šperky apod. Součástí programu byla také přednáška na téma ženské krásy ve středověku.
V sobotu nebylo počasí moc vstřícné, ale i přesto mohl program proběhnout, neděle pak byla v tomto ohledu příjemnější. Věříme, že kdo tuto akci navštívil, odcházel obohacen o zážitky a snad i nějaké další vědomosti a poznatky. Tak zase za dva roky...