Hrad Velhartice otevřel novou trasu Šumavská klenotnice. Návštěvníci budou pátrat po korunovačních klenotech

Velhartice

Do dosud nepřístupných, nejstarších prostor hradu pod gotickým jižním palácem zavede návštěvníky nový prohlídkový okruh Šumavská klenotnice na státním hradě Velhartice. Spolu s průvodcem budou odkrývat téměř detektivní příběh tajného převozu a ukrytí korunovačních klenotů na velhartickém hradě v polovině 15. století. První návštěvníci se na trasu vydají 1. května. Slavnostně otevřen byl nový okruh dnes, 30. dubna 2024, za přítomnosti generální ředitelky Národního památkového ústavu Nadi Goryczkové a dalších významných hostů. Vybudování expozice předcházela kompletní stavební obnova sklepních prostor jižního paláce včetně obnovy kamenné fasády. Projekt za celkem 18,8 milionů korun byl podpořen prostředky Ministerstva kultury.

„Záměr vybudovat tuto prohlídkovou trasu sahá do let 2016–2017, kdy vzniklo první libreto expozice, a mě velmi těší, že se jej po sedmi letech podařilo uskutečnit. Věřím, že netradičně pojatou prohlídkovou trasou, která kombinuje moderní audiovizuální techniku s výkladem průvodce, oslovíme mladou generaci i ty návštěvníky, kteří již Velhartice znají,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Otevřením prohlídkové trasy Šumavská klenotnice se završila několikaletá stavební obnova vybraných interiérů nejstarší části velhartického hradu. Rekonstrukci předcházely pečlivé stavebně historické průzkumy i bádání v archivech. Obnova prostor zahrnovala rekonstrukci elektro rozvodů, opravu povrchů a podlah i drobné úpravy dispozice. Součástí stavební akce byla oprava kamenné části fasády Huertova křídla, při níž se podařilo zachránit fragmenty cenných historických omítek. Stavební práce si vyžádaly částku 11,8 mil. Kč.

Nový okruh Šumavská klenotnice, který vznikal od roku 2022, nabízí unikátní spojení audio a videotechniky s klíčovými momenty historie hradu Velhartice. „Prázdné prostory pod jižním palácem nám umožnily realizovat trasu, která by se mohla stát inspirací i pro jiné památkové objekty. V maximální možné míře zachováváme autenticitu prostorů a zároveň využíváme současných možností techniky,“ vysvětlil kastelán hradu Velhartice a spoluautor nové expozice Matěj Mejstřík.

Interaktivní prohlídka oživí fascinující příběh tajného převozu a uložení korunovačních klenotů na hradě v dramatické době po husitských válkách. „Jde o velmi významnou historickou událost spojenou s naším hradem, která není všeobecně známa a nebyla dosud dostatečně probádána ani prezentována. Navíc se jedná o naprosto bezprecedentní záležitost. Nikdy předtím ani potom nebyly české korunovační klenoty neoprávněně převezeny a ukryty na soukromém šlechtickém sídle. V rámci běžných prohlídek se tomuto tématu věnujeme pouze okrajově, a tak jsme se rozhodli ho návštěvníkům přiblížit podrobněji,“ upřesnil Matěj Mejstřík.

Návštěvníci se promění v badatele a na základě dostupných informací a indicií budou za asistence průvodce rekonstruovat historické události spojené s převozem pokladu z Karlštejna do Velhartic, které stále obestírá tajemství a řada nezodpovězených otázek. Budou rozkrývat společensko-politické pozadí událostí a poznají i každodennost na cestách ve středověku. Seznámí se s tehdejším majitelem hradu a iniciátorem převozu korunovačních klenotů Menhartem z Hradce i s jeho politickým rivalem Jiřím z Poděbrad.

Součástí expozice budou archeologické nálezy, kopie dochovaných listin, truhly a schránky k uchování klenotů i korunovační klenoty samotné, prezentované ve formě hologramu. Nebude chybět model koně v reálné velikosti, kopie dobových zbraní a předměty každodenní potřeby z období středověku. Na řadu exponátů si návštěvníci budou moci sáhnout, vyzkoušet si je.

„Věřím, že k nám tato nová prohlídková trasa znovu přivede i návštěvníky, kteří již u nás několikrát byli a Velhartice pro ně budou hradem, který je zase mile překvapí,“ uzavřel Matěj Mejstřík.

Celkové náklady na vybudování nové expozice včetně projektu, inženýringu, techniky, výroby audiovizuálních prvků a výstavního mobiliáře byly 7 mil. Kč.

Pro veřejnost se nový prohlídkový okruh Šumavská klenotnice otevře 1. května. Komentovaná prohlídka s průvodcem je určena pro maximálně 12 lidí ve skupině a začíná vždy od 11:00. Jednotné vstupné je 220 korun. Vstupenky je možné zakoupit on-line na webu státního hradu Velhartice.


Hrad byl založen na přelomu 13. a 14. století jako rodové sídlo pánů z Velhartic. Na stavbu započatou Bohumilem z Budětic navázali Bušek starší i mladší z Velhartic. V době, kdy hrad vlastnili páni z Hradce, se dostalo Velharticím obrovské pocty a důvěry. Menhart z Hradce, nejvyšší purkrabí Království českého a zároveň odpůrce Jiřího z Poděbrad, zde tajně ukryl korunovační klenoty Království českého, aby tak znemožnil Poděbradovu korunovaci. Jedním z dalších významných držitelů hradu byl v 15. století Zdeněk Lev z Rožmitálu, který získal pro velhartické panství několik dalších privilegií, například možnost těžit drahé kovy. Doba po třicetileté válce zastihla hrad v ne příliš utěšeném stavu. Sídlo přešlo jako konfiskát do držení císařského generála Martina de Hoeff Huerty, který jej podrobil rozsáhlé přestavbě. Za jeho vlastnictví byl ve východní části horního nádvoří vystaven nový pozdně renesanční palác. V novodobé historii se díky mnohaletému úsilí podařilo postupně zpřístupnit veřejnosti jednotlivé partie hradních staveb i zámku s netradičně pojatými instalacemi. Nejnovějším počinem je otevření nového interaktivního prohlídkového okruhu Šumavská klenotnice.